Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh - Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin

Đăng nhập
MSHV
Mật khẩu
Tôi thực hiện luật bản quyền sở hữu trí tuệ của Nhà nước Việt nam và Quốc tế nói chung, cùng với các quy định của Trường ĐH CNTT nói riêng. Tôi không tùy tiện cho sao chép hoặc phát tán các tư liệu bài giảng, cũng như các tài liệu tham khảo mà giảng viên Nhà trường đã cung cấp để phục vụ nhu cầu học tập của tôi. Nếu vi phạm, tôi xin chịu mọi hình phạt của pháp luật và mọi kỹ luật mà Nhà trường đã quy định !
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MICROPHONE

- Sau khi đăng nhập, nếu microphone của bạn chưa hoạt động thì chương trình sẽ hiện ra một bảng cài đặt.

- Chọn Microphone, nếu trong khi nói mà thanh bên trái thay đổi lên xuống thì Microphone hoạt động tốt.

- Chọn Close, hiện ra bảng thông báo security, chọn "Allow" và check vào ô "Remember"

- Nhấn "Close" để kết thúc.