Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 3-lớp CN2K24-HCD14-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng

https://www.youtube.com/watch?v=dRxWuYsGLZM&list=PL78o_Zd_tdqPp6P-jhA8G8_GYAVTaz4zf&index=2&t=0s

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn