Thiết kế giao diện người dung_bài 1_lớp CN2K25 HCD15_GV.ThS Tạ Thu Thủy

https://www.youtube.com/watch?v=YMrHcMgmbAQ&list=PL78o_Zd_tdqMDpvbVdRHLpMc4j0KXDBjF&index=2&t=8s

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn