Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Công Nghệ Mạng Viễn Thông bài 5-lớp CNC26 27 28 29-GV.ThS Ngô Hán Chiêu
2 Lập trình hướng đối tượng-bài 1-lớp CNC30 31 32.GV.ThS Mai Xuân Hùng
3 Đại số tuyến tính_bài 1_lớp CNC 30 31 32_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
4 Khai Thác Dữ Liệu bài 1-lớp CN2 K22 24 HCD 12 1GV.ThS Mai Xuân Hùng
5 Công Nghệ Mạng Viễn Thông bài 4-lớp CNC26 27 28 29-GV.ThS Ngô Hán Chiêu
6 Công Nghệ Mạng Viễn Thông bài 3-lớp CNC26 27 28 29-GV.ThS Ngô Hán Chiêu
7 Công Nghệ Mạng Viễn Thông bài 2-lớp CNC26 27 28 29-GV.ThS Ngô Hán Chiêu
8 Thiết Kế & Lập Trình Web-bài 4-lớp CN2K22-CN2K24 HCD 12 14.GV ThS Mai Xuân Hùng
9 Công Nghệ Mạng Viễn Thông bài 1-lớp CNC26 27 28 29-GV.ThS Ngô Hán Chiêu
10 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 3-lớp CN2K24-HCD14-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
11 Hệ điều hành_bài 3_lớp CN2K24 CN2K25 HCD14_GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
12 Thiết Kế & Lập Trình Web-bài 3-lớp CN2K22-CN2K24 HCD 12 14.GV ThS Mai Xuân Hùng
13 Internet & công nghệ Web_bài 4 Lớp KN2K25 HCD15_GV.Ths Mai Xuân Hùng
14 Lập trình Java_bài 3_lớp CN2K22 24 HCD 12 14-GV.ThS Trần Duy Thanh
15 Lập trình Java_bài 2_lớp CN2K22 24 HCD 12 14-GV.ThS Trần Duy Thanh
16 Internet & công nghệ Web_bài 3 Lớp KN2K25 HCD15_GV.Ths Mai Xuân Hùng
17 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 2-lớp CN2K24-HCD14-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
18 Thiết kế giao diện người dung_bài 3_lớp CN2K25 HCD15_GV.ThS Tạ Thu Thủy
19 Hệ điều hành_bài 2_lớp CN2K24 CN2K25 HCD14_GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
20 Lập trình Java_bài 1_lớp CN2K22 24 HCD 12 14-GV.ThS Trần Duy Thanh
 
Trang 1 trong tổng số 49
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn